• Master Coders - Niezawodne oprogramowanie dla firm

Miesiąc: wrzesień 2011

Potyczki z Log4net Cz. 1 – Wstęp

W każdej szanującej się aplikacji powinien być mechanizm logowania. Dobry to taki, który pozwala łatwo kontrolować poziomy logowania i wyrzucać wiadomości do wielu źródeł jednocześnie.
Biblioteka log4net jest taką biblioteką. Jest łatwa w konfiguracji i obsługuje multum poziomów i targetów. Log4net ma trzy główne compomenty: loggery,appendery i layouty. Najprościej mówiąc appendery zajmują się wyrzucaniem wiadomości do konkretnego miejsca jak np. plik,albo baza. Layouty definiują format wyświetlania wiadomości jak np kolor czcionki na konsoli dla każdego typu wiadomości,albo np. format daty w pliku tekstowym . Loggery kontrolują globalne parametry logowania takie jak poziom logowania. Istnieje 7 poziomów logowania : ALL, DEBUG,INFO,WARN,ERROR,FATAL,OFF . Pierwszy poziom oznacza oczywiście wypluwanie wszystkich typów wiadomości, a ostatni wyłączenie logowania. O poziomie wiadomości decydujemy wywołąc loggera np. :

logger.Warn("Coś wybuchło");

Ciekawą właściwością loggerów jest to, że możemy zadeklarować logger nadrzędny. Wtedy wszystkie loggery, które same nie mają zdefiniowane poziomu logowania dziedziczą poziom loggera nadrzędnego i tak dalej aż do roota. Domyślny poziom dla roota to DEBUG.

Przykład: Loggery root, X i X.Y.Z mają przyporządkowane poziomy odpowiednio: Proot, Px i Pxyz. Logger X.Y dziedziczy swój poziom logowania od swojego rodzica X.

Logger Poziom Poziom dziedziczony
root Proot Proot
X Px Px
X.Y brak Px
X.Y.Z brak Px

Tyle teorii. W następnych częściach zajmiemy się konfiguracją i więcej przykładowego kodu. W kolejnych częściach przyjrzymy się szerzej poszczególnym komponentom.